2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bilsem Kılavuzu Yayınlandı

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bilsem Kılavuzu Yayınlandı

Bilsem Kılavuzu Yayınlandı.

26.12.2023 76

2023-2024 eğitim öğretim yılı bilsem kılavuzuna ılaşmak için: https://orgm.meb.gov.tr/www/2023-2024-yili-bilim-ve-sanat-merkezleri-ogrenci-tanilama-ve-yerlestirme-kilavuzu-yayimlandi/icerik/2623

 

 

26-12-2023

Kaynak: https://orgm.meb.gov.tr/www/20232024yilibilimvesanatmerkezleriogrencitanilamaveyerlestirmekilavuzuyayimlandi/icerik/2623